Vzdělání a kvalifikace

 In
VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
Jednooborová psychologie – profilace klinická psychologie, Filosofická fakulta MU, Brno (1995-2001)
Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti, Fakulta ekonomiky a managementu UO (2005-2006)
Akreditovaný externí profesionální kouč, Koučink centrum Praha (2010)
ODBORNÁ PRAXE
Externí pracovník Linka důvěry Liberec (1994-1995)
Asistent klinického psychologa v psychologické ambulanci (1998-2000)
Externí pracovník Modrá linka Brno (2000-2001)
Psycholog Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově (2001-2011)
Soukromá psychologická praxe (2012-dosud)
Externí lektor Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2012-dosud)
Externí lektor Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2014-dosud)
DLOUHODOBÉ VÝCVIKY
Kurz Práce s tělem v psychoterapii (vedoucí Dr. Jitka Vodňanská, 2006-2007)
Výcvik v systemické rodinné terapii (1998 – 2001)
Výcvik v telefonické krizové intervenci (odborný garant výcviku PhDr. Bohumila Baštecká, 70 hodin, 1994)
HYPNOTERAPIE
Výcvik v hypnoterapii (vedoucí PhDr. Jarmila Turbová, 2011-2012)
Výcvik v technikách hypnózy a hypnoterapie (vedoucí Prof.PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., 2001)
Hypnoterapie dětí (vedoucí PhDr. Jiří Zíka, 2000)
DIAGNOSTIKA
Školící a výcvikový kurz TEST KRESBY POSTAVY (vedoucí Dr. Zdeněk Altman, 2011)
Typologie osobnosti podle MBTI (instruktor Zuzana Osinová, 2010)
Školící a výcvikový kurz TEST STROMU (vedoucí Dr. Zdeněk Altman, 2009)
Školící a výcvikový kurz ZULLIGEROVA TABULOVÉHO TESTU (2006 a 2005)
Odborný seminář METODY VÝBĚRU (vedoucí PhDr.Pavel Raška, Testcentrum, 2004)
DALŠÍ KURZY A VÝCVIKY
Výcvikový kurz telefonické krizové intervence (odborný garant PhDr. Daniela Vodáčková, 60 hodin, 2006)
Kurz v psychoonkologii ( garance ČLK, 2000)
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search