0
In
Posted

Vzdělání a kvalifikace

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE Jednooborová psychologie – profilace klinická psychologie, Filosofická fakulta MU, Brno (1995-2001) Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti, Fakulta [...]